Öppenvårdskliniken i Visby

Kritik från Socialstyrelsen efter självmord

Öppenvårdskliniken i Visby kritiseras av Socialstyrelsen efter att en patient som vårdats för ångest och självmordstankar efter avslutad vård begått självmord.

Patienten hade under en period haft ångest och självmordstankar och samtalat med terapeuter. Patienten hade slutat med lugnande mediciner och uppfattades må bra och vården avslutades därför. Trots det begick patienten självmord i sitt hem.

Socialstyrelsen kritiserar att samtalen saknade struktur och att rutiner för utvärdering och uppföljning saknas.

(TT)