SUDERGÅRDEN I BURGSVIK

Arbetsmiljöbrister i äldreboende åtgärdade

Arbetsmiljöproblemen på Sudergården i Burgsvik är nu åtgärdade och företaget Attendo Care som driver äldreboendet hotas inte längre av böter. Men vem som ska betala för att åtgärda bristerna i Nya Sudergården är inte klart.

Arbetsmiljöverket var kritiskt till arbetsmiljön på toaletterna på det nybyggda äldreboendet.

Två toaletter hade för kraftig lutning på golvet så att den portabla lyftanordningen rullade ned mot golvbrunnen.

Två andra toaletter var för trånga mellan handfat och toalett för att personalen ska kunna arbeta bra - precis den typen av brist som Arbetsmiljöverket kritiserat på flera av kommunens gamla äldreboenden.

Bristerna är nu åtgärdade, där golvet lutar för mycket har nya lyftanordningar monterats i taket och handfaten på de trånga toaletterna har bytts ut mot mindre. De utbytta handfaten återanvänds på Klostergården, så det kostar inget extra.

Arbetsmiljöinspektör Marianne von Döbeln tycker det är märkligt att ett nybyggt boende kan ha brister eftersom myndigheten har tydliga föreskrifter om hur det ska byggas och det har även Boverket.

Nu hotas vårdföretaget Attendo Care inte längre av böter på 100.000 kronor för bristerna i arbetsmiljön. Men vem som ska betala för anpassningen är inte klart.

Kommunens socialförvaltning beställde bygget hos tekniska förvaltningen som lät Arriba bygga - och byggfirman äger och förvaltar huset med det är Attendo Care som driver äldreboendet - och ingen vill betala.