GOTLANDS KOMMUN

Eva Nypelius kan få pension i 18 år

Kommunalrådet Eva Nypelius (C) har rätt till full visstidspension på cirka 35 000 kronor i månaden, efter sin tid som politiskt  förtroendevald i Gotlands kommun. Eva Nypelius är 47 år och har rätt till pension till 65 års ålder - alltså de kommande 18 åren. Totalt cirka 7,5 miljoner kr.

Gotlands kommun har egentligen förändrat de pensionsförmåner som gäller för förtroendevalda i kommunen, på så sätt att politikern nuförtiden måste ha fyllt 50 år för att ha rätt till visstidspension.

Men eftersom Eva Nypelius redan var förtroendevald när reglerna ändrades, gäller ett undantag för henne. Hon har rätt till den mer förmånliga ersättningen som gällde före 2006 års val.

När Gotlands kommun förnyade avtalet och införde 50-årsgräns för den som skall ha rätt till full visstidspension, skrev regiondirektören Bo Dahllöf i ett kommunalt dokument inför beslutet att:
"det kan uppfattas mer politiskt korrekt att en förtroendevald som lämnar sitt politiska uppdrag före fyllda 50 år inte är berättigad till visstidspension utan istället erhåller ett avgångsvederlag."

Slutsatsen blir alltså att det var för att undvika alltför stora avgångsersättningar till unga politiker, som reglerna ändrades.

Eva Nypelius har alltså varit kommunalråd eller oppositionsråd, förtroendevald länge, trots att hon inte fyllt 50.

För att omfattas av pensionsförmånerna och erhålla full visstidspension krävs 12 års förtroendeuppdrag. Det har Eva Nypelius i sitt "bagage". Visstidspensionen betalas automatiskt ut då uppdraget slutförts.