Söker etableringsbidrag

Vill anlägga en "läkande trädgård"

En boende i Haninge vill anlägga en så kallad "läkande trädgård" på norra Gotland och vill ha ett avtal med Gotlands kommun och hjälp med etableringsbidrag.

Den läkande trädgården riktar sig till personer med smärtproblematik och utmattningsdepressioner.

Tanken är att erbjuda sjukgymnastik och bassängträning och även boende för patienter och deras anhöriga.

En sådan verksamhet finns redan i Alnarp i Skåne där den sökande just nu går en utbildning i trädgårdsterapi, för att kunna bygga upp något liknande på Gotland.