Nypelius pension

"Demokrati måste få kosta pengar"

"Demokrati måste få kosta". Med de orden försvarar kommunens personaldirektör Gun Tidestav det avtal som ger kommunstyrelsens avgående ordförande, Eva Nypelius, rätt till en så kallad "visstidspension" de kommande 18 åren.

Som vi berättade i morse är Nypelius garanterad cirka 35 000 i månaden fram till 65 års ålder.

Gun Tidestav säger att avtal är till för att följas och att de förtroendevalda har ju satt av ett antal år av sitt liv för att arbeta i demokratins anda och för att vara med och utveckla samhället.

Det aktuella avtalet är ett centralt avtal som kommunen anslutit sig till, säger Tidestav.

Nypelius, centern, är förstås inte det första och enda kommunalråd som slutar med rätt till visstidspension. Men hon är ung, 47 år, och de bestämmelser som finns om pension och avgångsersättning för förtroendevalda har ändrats under den tid Nypelius varit heltidspolitiker.

Ändrats för att förhindra precis det här läget - att en person som inte fyllt 50 skall ha rätt till ersättning ända fram till sin egen ålderspensionering. Men Eva Nypelius har rätt till det mer generösa avtal som gällde när hon först blev förtroendevald på heltid.

När Gotlands kommun förnyade avtalet och införde 50-årsgräns för den som skall ha rätt till visstidspension skrev regiondirektören Bo Dahllöf i ett kommunalt dokument inför beslutet att "det kan uppfattas mer politiskt korrekt att en förtroendevald som lämnar sitt politiska uppdrag före fyllda 50 år inte är berättigad till visstidspension utan istället erhåller ett avgångsvederlag."