Regeringens budget

Elkabel, högskola och skogsfrågor

Idag tisdag presenterade regeringen sin budgetproposition men det var inga större nyheter vad gäller Gotland.

Som vi tidigare berättat återgår skogsfrågorna från länsstyrelsen till Skogsstyrelsens från årsskiftet. Länsstyrelsen har på försökt haft frågorna under sitt tak, men nu får de statliga skogspolitiska uppgifterna återigen tas om hand av Skogsstyrelsen.

Cirka 20 årsarbetskrafter kommer att flytta från länsstyrelsen skriver regeringen i sin proposition.

Högskolan får tillfälligt minskade anslag under nästa år, men ökar igen under år 2012.

Elkabeln till fastlandet är under utredning, och till 2016 hoppas regeringen den ska stå klar.

Totalt väntas elkabeln kosta drygt 3 miljarder.

Schablonavdraget för uthyrning av bostäder ökar med 6 000 kronor, från 12 000 till 18 000 kronor. Det innebär ett plus i plånboken för de som hyr ut bl a till turister sommartid.