GOTLANDS KOMMUN

Fler politiker har rätt till pension

Radio Gotland fortsätter rapporteringen om kommunens politikerpensioner. Den "senaste" pensionen gäller socialdemokraten Björn Jansson, som vid årsskiftet hoppade av sitt uppdrag som oppositionsråd efter 11 år i politiken, vilket gav honom 28 680 kronor i månaden. Ett belopp som dock krymper om han skaffar sig andra inkomster.

Det nu avgående kommunalrådet Lars Thomsson, centern, har rätt till en avgångsersättning på 80 procent av sin lön under ett år framåt, om han lämnar politiken.

Det betyder att han kan få 39 600 kronor i månaden under hela 2011, men han får inte pengarna automatiskt, utan måste ansöka om avgångsersättningen.

Moderaten Gustaf Hoffstedt har rätt till cirka 20 000 i månaden under det kommande året, men eftersom han tagit plats i riksdagen och får arvode därifrån, krymper beloppet.

Hans Klintbom (C) var inte längre högst i politisk rang efter valet 2002 - då lämnade han kommunstyrelsen som före detta kommunalråd med rätt till 25 200 i månaden. I dag ligger utbetalningarna från det kommunala pensionsbolaget på cirka 22 000 kronor.

När Jan Lundgren (S) valdes bort från makten 2006 fick han, liksom nu Nypelius, rätt till full visstidspension. Drygt 29 000 kronor i månaden. Men hans "riktiga" pensionsdag låg närmare i tiden än den gör för Nypelius nu. Lundgren var 63 när han lämnade den politiska hetluften.