Vill ha musikfolket i gemensam lokal

Gotlands kommun ansöker om 50 000 kronor i regionalt utvecklingsstöd till projektet Produktionsplats Gotland.


Tanken är att samla aktörer inom musikbranschen för att försöka hitta möjligheter till ett effektivare samarbete. Det handlar bland annat om att försöka samlas i en gemensam lokal.

Syftet är också att på sikt hitta en gemensam plats för musikproduktion på Gotland.