Hejde skola läggs ner nästa år

Hejde skola på Gotland läggs ner från och med hösten 2005.
Det beslutade barn och utbildningsnämnden.
Skolan har 41 elever och det räcker inte för att driva skolan vidare anser majoriteten i nämnden.

De borgerliga ledamöterna i nämnden ville att skolan skulle få vara kvar längre.
Men efter votering i nämnden är det klart att eleverna från Hejde skola ska gå i skola i Sanda från höstterminen 2005.

Däremot fattade nämnden inget beslut om hur det ska bli med Träkumla och Stenkumla skolor.