Hoffstedt lämnar uppdrag på ön

Gunilla Wigren-Dahlin (M) i Katthammarsvik blir ny ordförande för socialnämnden - men bara året ut. Hon ersätter Gustaf Hoffstedt, som kom in i riksdagen och därför valt att lämna sina kommunala uppdrag.

De nya nämnderna, med den nya rödgröna majoriteten, tillträder vid årsskiftet. Tills dess fortsätter den borgerliga alliansen att styra kommunens olika nämnder.

Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att entlediga Gustaf Hoffstedt från de uppdrag han ville bli befriad från. Det gällde förutom ordförandeskapet i socialnämnden, hans plats i Finsam och i Samverkansnämnden region Stockholm-Gotland.