Fullmäktigesammanträde ställs in

Kommunledningen har på fredagen beslutat att ställa in kommunfullmäktiges nästa sammanträde, det vill säga den 24 maj.

Anledningen är att det då finns få ärenden att behandla, enligt ordföranden Claes-Göran Nilsson.

Nästa fullmäktigesammanträde blir nu den 23 juni och då kommer ramarna för budgeten för 2005 att behandlas.

Genom att ställa in ett kommunfullmäktigesammanträde sparar kommunen cirka 300 000 kronor. Och det är främst arvoden och ersättning till ledamöterna.