KONSULTRAPPORT

Föreslår sjukvårdsbesparingar

1:59 min

Uppemot 60 miljoner kronor, så mycket kan den gotländska vården spara, om man genomflör dom förslag som listas i den konsultrapport som nyligen stod klar och som i går presenterades närmare för sjukvårdspolitikerna.

Förrutom dom kontroversiella förslagen att köpa in helikoptertransporter från fastlandet och även sjukvårdsupplsyning, föreslås bland annat att avtalet med Karolinska sjukhuset ska omförhandlas. Här skulle man kunna få ner kostnaderna med 10-15 miljoner, enligt rapporten.

Vidare skulle kommunen tjäna fyra miljoner på att säga upp det lokala avtalet med läkarna om jourtjänstgöring, och lika mycket på att låta ett privat fastlandsföretag komma hit och operera överviktiga patienter här, i stället för att skicka dom till fastlandet.

Även personalrekryteringen kan bli effektivare och billigare, tror konsulterna liksom upphandlingar och inköp.

Några beslut togs inte av Hälso- och sjukvårdsnämnden i går, utan det blir den nya nämnden som tillträder efter årsskiftet som får avgöra vilka av förslagen som ska antas.