TRAFIKSÄKERHETSEXPERT:

Osaltat ännu bäst på Gotland

1:45 min

Gotlänningarna bör fortsätta med att köra på osaltade vägar. Det är inte fler trafikolyckor på Gotland för att vägarna inte saltas säger trafiksäkerhetsexperten Östen Johansson.

Tidigare motiverades vägsaltet med att det gav ökad säkerhet, men det gör man inte lika kategoriskt idag säger Östen Johansson

De osaltade vägarna blir spårigare vilket man kan stå ut med på kortare sträcker anser han. I gengäld håller bilarna på Gotland längre eftersom man slipper rostproblemen.

På längre sträckor på fastlandet är det dock nödvändigt med vägsaltet, för att undvika mycket ojämnheter i vägbanan, anser han.