Saknar system för avisning

Varnar för istappar från vindkraften

Nu kommer varningar för att gå för nära vindkraftverk, eftersom is som lossnar från vingarna kan bli livsfarliga projektiler.

-Att det lossnar isbitar är inte ovanligt. Än så länge finns det nästan inga vindkraftverk i Sverige som har avisningssystem, säger gotlänningen Göran Ronsten, som är expert på vindkraft och kyla och medlem i Svensk Vindkraftförening.

Så länge det är stark kyla sitter isen hårt fast, även på en snurrande vinge. Men det räcker med en temperaturförändring för att isblocken ska bli till livsfarliga i kraftverkets närhet. Säkerhetsavståndet beror på verkets storlek, upp till 300 meter kan behövas.

-Vad jag vet har ingen människa skadats, däremot har bilar träffats, säger Göran Ronsten till TT. Han har goda förhoppningar om att tillverkarna av vindkraftverk ska erbjuda avisningssysten som tillval i fortsättningen - tekniken finns.

Frågor om vindkraft i kallt klimat behandlas under den internationella konferensen Winterwind i Umeå i februari.

-Sverige har ett av EU:s bästa vindlägen. Men isbildningen är en nyckelfråga för storskalig utbyggnad av vindkraften i Sverige, säger Göran Ronsten.

Ofta stannar eller stängs vindsnurrorna av på grund av isbildning. Producenten går miste om inkomsten och invånarna om energitillskottet. Kraftverket själv tenderar att få än värre isbildning när det står stilla. (TT)