Arkeolog bedrövad

Forntida föremål säljs på nätet

1:48 min

En gotlänning försöker sälja forntida föremål via Blocket på internet. Det handlar om ett dosformigt spänne från vikingatiden som annonseras ut för 27 000 kronor och en nyckel från medeltiden för 18  000.

Arkeolog Majvor Östergren på länsstyrelsen blev bedrövad när hon såg annonserna.
- Jag tycker naturligtvis att det är tråkigt när de här föremålen kommer ut och säljs på det här sättet. Det är ju vårt gemensamma kulturarv, säger Majvor Östergren.

Även polisen och riksantikvarieämbetet känner till saken. Enligt annonserna säljer en kvinna i Lärbro spännet från vikingatiden och nyckeln från medeltiden för 18 000.

Enligt polisen kontaktade säjaren först Gotlands museum och frågade om de ville köpa sakerna - men där tackade de nej. Det gör att polisen inte ser någon anledning att inleda en utredning av eventuellt brott.

Men riksantikvarieämbetets jurist Maria Barkin tycker att säljaren gjort fel. Den som hittar fornfynd ska anmäla det till länsstyrelsen, polisen eller kustbevakningen om det är till sjöss. Och den som vill sälja fornfynd måste först fråga Riksantikvarieämbetet om de vill köpa, och hon känner inte till att de fått frågan.

Majvor Östergren efterlyser nu bättre rutiner.
- Jag kan förstå att Gotlands museum inte har resurser att lösa in den här typen av föremål, men då ska man förmedla kontakt med Riksantikvarieämbetet, säger Majvor Östergren.

Reporter: jonas.neuman@sr.se