Minskad avspärrning vid minkfarmen

Räddningstjänsten arbetar fortfarande vid gamla minkfarmen i Väskinde. Tre man är på plats för att släcka de bränder som flammar upp i den nedbrunna foderfabriken. De har också hjälp av kylmedelsexperter för att besluta vad som ska göras åt den ammoniak som finns kvar i fabriken.

Planen är att under dagen ta hål på ammoniaktankarna och tappa över ammoniaken till andra behållare. Men tills det är klart är fortfarande ett område på 150 meter omkring branden avspärrat.

Orsaken är som tidigare den skadliga ammoniak som finns kvar i den brandhärjade foderfabriken, men igår kunde avspärrningen minskas från 300 meter till 150 meter.

Inom det avspärrade området finns det ett enligt räddningstjänsten ett par tre fastigheter som fortfarande är evakuerade på grund av brandrök och ammoniak.