Tethys Oil

Får leta olja i Rute under tre år

Det svenska energibolaget Tethys Oil har fått ytterligare ett tillstånd att under tre år leta efter olja och gas inom ett begränsat område i Rute.

Undersökningarna får inte börja innan markägare informerats och det krävs också särskilt medgivande för att få undersöka marken närmare än 200 meter från en bostad.

Bolaget har tidigare fått förlängt undersökningstillstånd för ett stort markområde som i stort sett rör hela norra Gotland.