Gotland bäst på att återvinna elektronik

Gotlänningarna är bäst i hela landet på att återvinna elektronik - drygt 19 kilo per invånare och år samlas in här på ön. EU:s direktiv ligger på bara fyra kilo per invånare.

Det här gäller bland annat datorer, teve-apparater, mobiler, glödlampor, spel och batterier.

Totalt i hela landet samlades det förra året in drygt 150 000 ton gammal uttjänd elektronik. Det är en ökning med drygt en procent på ett år.