Fler ska förmås att fimpa

Socialförvaltningen på Gotland vill genomföra en pilotstudie för att förmå hälften av alla rökare i en grupp att fimpa. Projektet beräknas kosta 65 000 kronor och där ingår bland annat friskvård, gratis nikotinläkemedel och utbildning.

Att påverka de anställdas rökvanor anses kunna spara mycket pengar.

Dessutom är det en laglig rätt för människor att kunna arbeta i en rökfri miljö. Och målet med regeringens folkhälsopolitik är att halvera andelen rökare i de grupper som röker mest.

Tanken är att socialförvaltningens pilotstudie ska genomföras under 2011 och utvärderas till nästa år.