Medborgarförslag

Babben buss till Dalhem

Nu finns förslag på att namnge regionens bussar efter kända gotlänningar. Bussen mot Dalhem skulle kunna heta Babben Larsson och bussen till Fårö Ingmar Bergman.

Det är en visbybo som i ett medborgarförslag kommer med idén och motiverar med att det är ett sätt att göra bussarna roligare och även sprida kunskap och uppmärksamma kända gotlänningar och deras verk.

Idén har redan provats i bland annat Göteborg och Norrköping med positiva resultat.