Socialnämnden hinner inte med

Socialnämnden på Gotland har fortfarande svårt att fatta beslut i tid. Under förra året var det 34 ärenden som väntat på beslut i mer än tre månader. Och det är fler än under året innan.

Sett till att nämnden hanterar 18 000 ärenden per år är det alltså få som inte klarar den lagastadgade gränsen, men för den enskilde som drabbas är det naturligtvis viktigt att få besked i tid.