STORSUDRET

Markägare kritisk till strandskydd

Länsstyrelsens förslag på utvidgat strandskydd till 300 meter i flera socknar på Storsudret som presenterades tidigare i veckan får nu hård kritik av en markägare.

Det är Anders Thomasson, markägare i Hamra som i insändare i lokaltidningarna går till hårt angrepp på länsstyrelsen och kallar det för ett förtryck av markägare.

Thomasson  anser att det fullkomligt orimligt att länsstyrelsen fattar beslut som medför påtagliga inskränkningar i möjligheten att nyttja markerna, utan att ägarna får komma till tals eller får någon ersättning.

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård säger till Gotlands Tidningar att det inte blir så stor inskränkning och att översynen kommer att göra mycket liten skillnad. Hon lovar dock dialog med markägarna vid ett möte på Storsudret innan beslutet tas.