"Minister vill riva upp beslut"

Oenighet om svavelhalt till sjöss

Svavelhalten i bränslet till fartygen i Östersjön splittrar regeringen. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) vill riva upp ett internationellt beslut att från 2015 bara tillåta bunkerolja med 0,1 procents svavel, enligt Dagens Industri.

Elmsäter-Svärd får dock motstånd av miljöminister Andreas Carlgren (C)

och källor inom regeringskansliet uppger för DI att det gnisslar rejält i relationerna mellan ministrarna.

Argumentet mot sänkt svavelhalt är att det snedvrider konkurrensen, eftersom det bara gäller fartygen i Östersjön och inte i de södra delarna av EU, som därmed får lägre transportkostnader.