Anmälan till Justitieombudsmannen

Överförmyndarnämnden krävs på svar

Efter en anmälan mot Överförmyndarnämnden på Gotland vill Justitieombudsmannen, JO att nämnden yttrar sig. JO vill främst veta mer om nämndens beslut i mars 2010, där barn förbjöds besöka en förälder i en månad och sedan bara fick göra besök enligt ett fastställt schema.

JO vill också veta vilka rutiner Överförmyndarnämnden har för att diarieföra allmänna handlingar, särskilt som som det finns en pärm med ej diarieförda mejl som hör till Överförmyndarnämndens akt.

Senast 23 mars vill JO att Överförmyndarnämnden svarar.