Lövsta i Roma

Ny teknik inom ekologisk odling

Lövsta Naturbruksgymnasium i Roma investerar i ny teknik inom ekologisk odling. Det handlar om en kombinerad såmaskin och radrensare, och det är den första maskinen i sitt slag på Gotland.

Maskinen kommer att visas för ekologiska odlare vid demonstrationsdagar och liknanden på Lövsta gård, och enligt Region Gotlands Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnd är det här till gagn både för naturbrukseleverna och för hela lantbruksnäringen på ön.