"Vi har inga krav"

Reningsverk ska inte ta bort tarmbakterier

3:39 min

Regionens reningsverk får skulden för de extrema halterna tarmbakterier utanför Katthammarsvik och Ljugarn. Men deras uppgift är inte att ta bort tarmbakterier före utsläpp i havet, enligt ansvariga.

Det är Östra Gotlands Vattenråd som i höstas, september, oktober och november, låtit undersöka havsvatten från Katthammarsvik och Ljugarn. Alltså i hamnar där det finns reningsverk intill.

Renare vatten där det inte finns reningsverk

Som jämförelse togs också vattenprover utmed samma kust, men en bit ifrån reningsverk. Och det är skillnad. Vattnet vid Östergarnsholm och i Herrviks hamn, där det alltså inte finns intilliggande reningsverk är renare än i Ljugarns och Katthammarsviks hamnar.

Extrema halter av tarmbakterier

På de båda "reningsverksorterna" är halterna av tarmbakterier i vattnet extrema. Så höga att de egentligen inte går att slå fast exakt. Det laboratorium som analyserat vattnet kom fram till att det innehöll mer än 24 000 koliforma bakterier och mer än 24 000 av en annan tarmbakterie per deciliter vatten. Att jämföra med 300 som gör vattnet otjänligt att bada i.

Ska inte ta bort tarmbakterier

Men enligt Magnus Schönbäck, processingenjör för Avlopp Gotland, har reningsverken alltså inte till uppgift att ta bort tarmbakterier ur vårt avloppsvatten. Reningsverken minskar syreförbrukande ämnen och fosfor. Större reningsverk, som det i Visby, har också kvävereduktion.

Men de vattenprover som Östra Gotlands Vattenråd tagit, med kritik i riktning mot reningsverken, ser inte ut att få verken att ändra på sin process. För det vatten som lämnar reningsverken är renare än vattnet i havet utanför hävdar Magnus Schönbäck.