Mellanskog

Skogsägare fördubblade resultatet

Skogsägarorganisationen Mellanskog fördubblade sitt rörelseresultat i fjol. Mellanskogs resultat blev 30,6 miljoner kronor 2010 jämfört med 15,6 miljoner kronor 2009. De stora prishöjningarna på timmer och fortsatta satsningar på biobränslen ses som anledningar till ökningen.