Visby

Fortsatta dykningar efter sjunken flotta

Det finns planer på fortsatta arkeologiska undersökningar av havsbottnen utanför Visby. Marinarkeolog Göran Ankarlilja vill ha tillstånd för att dyka med metalldetektor utanför Kruttornet.

Dykningarna planeras till månadsskiftet juli-augusti och infaller bland annat under medeltidsveckan.

Det handlar om att söka efter föremål från Östersjöns största marinkatastrof, sommarstormen 1566 när en tredjedel av den dansk-lübska flottan förliste och mellan 5 000 och 8 000 personer dog.

Vid dykningar utanför reningsverket vid Kopparsvik i Visby 2008 hittades en guldsked och vid dykningar utanför Brissund i Väskinde 2007 togs en kanon upp. Årets ansökning gäller även kompletterande dykningar vid både Kopparsvik och Brissund.

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för undersökningarna eftersom havsbottnen i området är fridlyst.