Vindkraftutbyggnaden

Svenska Kraftnät startar elkabelprojekt

5:33 min

Vindkraften kan fortsätta sin utbyggnad på Gotland, när nu Svenska kraftnät på allvar går ut med planering och placering av kablar och länkstationer på Gotland och fastlandet.

Den stora elkabelutbyggnaden till fastlandet som är en förutsättning för utbyggnad av vindkraft på Gotland, ser nu ut att bli verklighet.

Svenska Kraftnät har den 28 mars lämnat samrådsunderlag till Gotlands kommun samt kommunerna i Västervik och Oskarshamn. Även länsstyrelserna i Kalmar län och på Gotland har fått underlaget.

Det är två HVDC likströmslänkar som skall byggas varav den ena nu först planeras. Ledningarna som blir på vardera 300 kilovolt skall grävas ner både i marken på land och på havets botten.

Maria Jäderberg som är presschef på Svenska Kraftnät är övertygad om att projektet genomförs och att första kabeln troligtvis kopplas in 2017, men samrådsunderlaget är nu början på ett långt och stort projekt.

Det är inte bara sjökabel till Gotland som skall läggas av Svenska Kraftnät, det är också ett ännu större kabelprojekt som skall läggas mellan Kalmar kommun och Litauen. Detta för att knyta ihop det baltiska med de nordiska elnäten. Den kabeln tror Maria Jäderberg kommer att bli klar redan före 2017, när Gotlandskabeln skall vara på plats.

Prislappen på hela projektet är 3 miljarder kronor och det ingår i Svenska Kraftnäts uppdrag att koppla in förnybar el i det svenska nätet, det säger Maria Jäderberg.

10 mil långa kablar skall läggas i havet och det kommer att öka elkapaciteten mellan Gotland och fastlandet med mer än 10 gånger mot dagens effekt.