ROMA

Ragn-Sells förklarar lakvattenutsläpp

Återvinningsföretaget Ragn-Sells ska träffa politikerna i tekniska nämnden i Region Gotland, för att reda ut vad som gick fel när företaget i vintras släppte ut stora mängder förorenat lakvatten vid komposteringsanläggningen i Roma.

Stora mängder lakvatten svämmade över och släpptes rakt ut i ett dike som leder mot Dalhemsån.

Utsläppen stoppades efter att Gothems vattenråd slagit larm.

Komposteringen av soporna har inte fungerat som det var tänkt och komposterbart material har istället fått skickas till fastlandet.

Politikerna i kommunen har sagt att de är besvikna över att Ragn-Sells inte klarat av att sköta anläggningen i Roma, men att utsläppen ändå inte varit skäl för att säga upp avtalet med företaget.