Klartecken för kiosk i Djupvik

Samfällighetsföreningen i Djupvik får ha kiosk i ett ombyggt båthus i Djupviks fiskeläge. Det har länsstyrelsens beslutat. Men tillståndet till kiosk, med terass och ramp gäller bara mellan 15 maj och 31 augusti..

Tidigare har länsstyrelsen anmält föreningen för brott mot strandskyddsbestämmelserna, eftersom boden byggts om utan dispens. Men den anmälan drogs tillbaka, och nu har föreningen och länsstyrelsen enats om villkoren för kiosken.

Det får vara högst tre bänkbord utanför kiosken och panelen måste vara stående för att bättre passa in i fiskeläget.