JO granskar Överförmyndaren

Justitieombudsmannen (JO) har inlett en utredning mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun sedan en person i Nacka gjort en anmälan.

Anmälaren har flera gånger skrivit till överförmyndarnämnden angående en fysiskt handikappad person på Gotland, som enligt anmälaren fått sin frihet beskuren av en anhörig.

Anmälaren vill att JO granskar överförmyndarens och länsstyrelsens agerande i det här fallet, som pågått i flera års tid.