Strandnära byggen

Även länsstyrelsen höjer byggavgift

Det är inte bara Region Gotland som höjt avgifterna för nybyggen även länsstyrelsn har höjt avgiften för den som vill bygga inom strandskyddat område på Gotland.

Tidigare i år kostade en ansökan om strandskyddsdispens 3 200 kronor, den avgiften har nu höjts med 500 kronor till 3 700 kronor. Och det oavsett om man beviljas undantag från strandskyddsbestämmelserna eller inte.