Dagvattenavgifter införs

Vattnet kan bli dyrare - igen

Avgifterna för kommunalt vatten- och avlopp kan komma att höjas igen. Det är branschorganisationen Svenskt Vatten som tagit fram rekommendationer till nya avgifter.

Det innebär att alla som bor inom tätbebyggda områden med dagvattenledningar kan räkna med höjda avgifter. Samtidigt sänks avgiften för de som bor utanför.

Avgiftshöjningarna föreslås i Fårösund, Havdhem, Hemse, Katthammarsvik, Klintehamn, Lärbro, Slite, Roma, Ronehamn, Tingstäde kyrkby, Visby, Väskinde kyrkby, Vibble samt Burgsvik.