Vården saknar sommarvikarier

1:47 min

Den gotländska vården har svårt att få tag i såväl barnmorskor som läkare och sköterskor inför sommaren.

Men Lotta Loréhn som ansvarar för att Visby lasarett har de sjuksköterskor som behövs tycker att det ser bra ut.

På ortoped och strokeavdelningen är det svårast - där fattas ännu flera av sommarens sköterskevikarier. Orsaken är ofta att människors liv förändras - någon som tackade ja till ett vikariat i februari, kanske plötsligt inte kan vara en sommar på Gotland.

Men vårdförbundets ordförande Linda Eklund är orolig. Hon säger att det såg bra ut förra våren också, men sommaren blev inte bra. Vårdplatserna räckte inte till - och när fler platser öppnades då räckte inte personalen till. Lotta Loréhn medger att det blev besvärligt då - och orsaken var ökat tryck på vården.

Ännu har de inte alla sjuksköterskevikarier som behövs. Och en del kommer att tas in från bemanningsföretag. På vårdförbundet tycker de att den slimmade organisationen märks allra mest på sommaren, och de skulle gärna se att något fler togs in, särskilt på sommaren. Och enligt Lotta Loréhn gör till exempel akuten så.