Visby

Så ser förslaget på nya p-avgifter ut

1:10 min

Tekniska nämnden vill kunna ta upp till 20 kronor i timmen för att parkera bilen på vissa håll i Visby i sommar.

Politikerna i tekniska nämnden vill att på offentlig plats som upplåtits för långtidsparkering ska avgiften kunna vara 5 kronor per timme, 35 kronor per dygn, 200 kronor per vecka och 350 kronor för två veckor.

Dessutom förslås taxan för boendeparkeringstillstånd se ut så här:

  • Parkeringsavgift årsavgift 2 500 kr
  • Parkeringsavgift månadsavgift 400 kr
  • Förnyelse under perioden 300 kr
  • Avslag på ansökan 300 kr
  • Vid boendeparkering ska ingen parkeringsavgift betalas.

Funktionshindrade som beviljats särskilt parkeringstillstånd är befriade från parkeringsavgift vid parkering på platser reserverade för funktionshindrade.

Slutligt beslut tas av regionfullmäktige den 13 juni.