Solklintskolan

Elever lär sig respektera varandra

7:25 min

Likabehandling har varit temat under sex veckor på Solklintsskolan i Slite. Nu tycker både lärare och elever att all tar mer hänsyn till elevers olika behov.

Kritik mot Solklinskolan har nu ersatts av 6 veckors temaarbete om diskrimineringsgrunder. Arbetet avslutades idag med konsert och festligheter i Sliteteatern.

Det är årskurserna 6 - 9 som haft veckoteman:

  • Genus och könsöverskridande  identitet
  • funktionshinder
  • sexuell tillhörighet
  • ålder
  • religion
  • etnisk tillhörighet

Det är Röda Korset som bland annat medverkat i undervisningen och vår reporter Lasse Ahnell var med vid dagens avslutning.