Gotlands högskola måste bli bättre

2:15 min

En utredare ska se över vilka utbildningar Högskolan på Gotland ska satsa mer på, för att överleva. Det kan betyda att en del utbildningar försvinner. Hotet mot mindre högskolor är stort, säger styrelseordföranden Carin Götblad.

Det är regeringens krav på bättre resultat som gör att skolan nu ska se över vad den ska satsa på framöver.

Arkeologi, kulturminnesvård och vindkraft är områden som Götblad nämner som områden där Gotland ska satsa hårdare.

Men vilka utbildningar som kan få stryka på foten, vill hon inte spekulera i, det får utredningen visa.

Det är förre rektorn vid Teaterhögskolan i Stockholm, Olle Jansson, boende i Sjonhem, som ska utreda högskolans framtid.

Han har tidigare lett en arbetsgrupp som såg över högskolans filmutbildningsprogram när det kritiserades av Högskoleverket.