Dalhem

RagnSells medger misstag

7:11 min

-Projekt som blev löpande drift, feldimensionerade dammar och för sena insatser, så sammanfattar RagnSells regionchef Torbjörn Sjölander de misstag som ledde fram till miljöskandalen i Dalhem.

RagnSells misstag vid återvinningsstationen i Dalhem förra året skulle i dag förklaras för Region Gotland. Vid ett informationsmöte för tekniska nämnden och en efterföljande presskonferens fanns regionchef Torbjörn Sjölander och marknadschef Johan Börje på plats. Även platschefen på Gotland Tomas Kahlström närvarade.

Det var många misstag som sammanföll men självkritiken kunde varit bättre, tyckte politiker i tekniska nämnden.