Kryssningskaj

Domstolsprövning kostar 400 000

Gotland måste betala 400 000 kronor för att få frågan om en ny kryssningskaj i Visby prövad i miljödomstolen. Så hög är prövningsavgiften som tekniska nämnden nu begär tilläggsanslag för.