Soliditetsindex

Öns företag sämst på att betala i tid

Gotländska företag är sämst i landet på att betala sina räkningar i tid. I de norra delarna av Sverige är företagarna snabbare på att betala och överlag blir företagen allt bättre på att betala i tid.

Under finanskrisens 2008 var hälften av landets företag sena med betalningarna. I dag är läget bättre men fortfarande slarvar nära fyra av tio företag med räkningarnas förfallodag, visar kreditupplysningsföretaget Soliditets betalningsindex.

Att gotländska företag är sämst på att betala i tid kan beror på många småföretag och variationer i inkomster mellan sommar och vinter.

(Bäst på att betala i tid, län:

1. Blekinge

2. Gävleborg

3. Norrbotten

4. Dalarna

5. Västerbotten

Sämst på att betala i tid, län:

1. Gotland

2. Västmanland

3. Stockholm

4. Västra Götaland

5. Jönköping

Bäst på att betala i tid, branscher:

1. Transport och magasinering

2. Fastighetsverksamhet

3. Jordbruk, skogsbruk och fiske

4. Vatten, avlopp och sanering

5. Byggverksamhet

Sämst på att betala i tid, branscher:

1. Information och kommunikation

2. El, gas, värme och kyla

3. Utvinning av material

4. Offentlig förvaltning och försvar

5. Tillverkning