ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsmarknaden förbättras på Gotland

Det ser ljusare ut på den gotländska arbetsmarknaden, enligt färska uppgifter från Arbetsförmedlingen. Den öppna arbetslösheten fortsätter att sjunka, samtidigt som allt färre skrivs in som arbetslösa.

I april var 2 377 personer eller 6,6 procent av den gotländska befolkningen mellan 16-64 år arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. För hela landet var motsvarande andel 6,1 procent.

- Vi ser att konjunkturen fortsätter att förstärkas. Arbetsmarknaden blir något ljusare och mer stabil. Det går snabbare för de arbetssökande att få nytt jobb, säger Tina Ersson, arbetsförmedlingschef på Gotland.