Slutrapport om brandsäkerhet klar

Hus i Visby måste få bättre brandskydd

1:48 min

Brandkåren vill att husen i Visby innerstad får ett bättre skydd mot bränder. En utredning visar att hundratals fastigheter i världsarvsstaden har dåligt brandskydd.

Mellan den 1 september 2009 och 31 december gick Räddningstjänsten igenom 719 fastigheter i Visby innerstad för att kontrollera brandskyddet.

Av fastigheterna hade 172 hus "ett acceptabelt brandskydd. Hos hela 311 av fastigheterna är brandskyddet ej acceptabelt."

Räddningstjänsten vill att husen i Visby innerstad får bättre skydd som exempelvis brandlarm i uthus, på fasader och på vindar, och ett sprinklersystem på husen.

Branddörrar, förbud mot eldning och fyrverkerier, och webbaserad utbildning om brandsäkerhet för de boende i innerstad är andra förslag för att brandskyddet ska bli bättre.