Sex datorer stulna från Donnergymnasiet

Ytterligare sex datorer har stulits vid ett inbrott i Donnergymnasiet i Klintehamn, som drabbats av flera datorstölder den senaste tiden

Inbrottet har skett genom att en ruta krossats vilket är samma tillvägagångssätt som tidigare.

Polisen har ännu ingen misstänkt för datorstölderna.