Patienten avled

Läkare missade allvarlig cancer

En läkare vid en vårdcentral på Gotland har tilldelats en varning av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Anledningen är att läkaren inte upptäckte att en nu avliden patient, som sökte vård för knölar i armhålan och huvudet, hade allvarlig cancer.

Det upptäcktes först året därpå när en annan läkare tog bort knölarna från huvudet som då skickades till analys.

Ansvarsnämnden finner i sin prövning att läkaren brustit i sin yrkesutövning och att felet varken var ringa eller ursäktligt och läkaren tilldelas därför en varning.