Möte om strandskydd i Östergarn

Länsstyrelsen ska arrangera ett möte måndag kväll om översynen av strandskyddet på Östergarnslandet

Men det blir inte bara strandskydd som det kommer att talas om, personal som arbetar med naturvård, kulturmiljö, landsbygdsutveckling, vattenvård och samhällsplanering på Länsstyrelsen kommer också att delta på mötet.

- Vi är måna om att ge ett helhetsperspektiv på det arbete som nu är på gång på Östergarnslandet.

En översyn av strandskyddet påverkar inte bara stränderna utan också så mycket mer. Det vill vi nu belysa och diskutera, så här inledningsvis säger Karin Fager på Länsstyrelsen.