13 sängar måste flyttas på lasarettet

0:53 min

13 sjukvårdssängar står för trångt på lasarettet och behöver nya utrymmen. Det visar den inventering som nu gjorts efter arbetsmiljöverkets kritik.

Arbetsmiljöverket kritiserade bland annat att toaletterna var för trånga, men också att det var för många sängar på rummen. Orsaken är oftast att det krävs mer utrustning, och då finns inte utrymme tillräckligt på sidorna om sängen, för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav..

Sjukvårdschefen Anders Sylwan säger att de nu börjat se över hur problemet ska lösas. I dagsläget ser det inte ut som att de måste bygga ut lasarettet - utan patienterna för i stället flyttas.

Totalt finns 130 vårdplatser och tidvis är det stor efterfrågan på platser, säger Anders Sylwan.