Cryptospodridium i Almedalsveckan

Hantering av den kris som parasiten Cryptosporidium orsakade i Östersund för några månader sedan kommer att tas upp under Almedalsveckan i sommar.

Östersunds kommun kommer under veckan att berätta om erfarenheterna från krishanteringen för resten av landets kommuner.

Även i Skellefteå har det ju funnits misstankar om cryptosporidium i vattnet, men några parasiter har inte hittats i vattenproverna.