Christoffer Polhem ska vara tema

Färre bjuds på landshövdingens fest

När Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård har den traditionella sommarfesten i år, kommer inte lika många att bjudas in som i fjol.

Den 14 juli kommer länsstyrelsen och regionens sommarträff för "sommargotlänningar" och åretruntboende att hållas. För att anknyta till 350-årsjubilaren Christopher Polhem kommer programmet att "gå i hans anda".

- Buffén blir i Residensets trädgård, men så mycket mer om programmet vill vi inte berätta i denna stund, säger Cecilia Schelin Seidegård som tillsammans med regionrådet Åke Svensson ser över inbjudningslistor och program.

- En hel del nya namn kommer att finnas på inbjudningslistan i år, men så blir det eftersom vi är måna om att ha lite cirkulation på listan, säger Åke Svensson.

Gästantalet beräknas bli något lägre i år än i fjol då över 400 gäster deltog. I samband med att inbjudan skickas ut i midsommarveckan kommer också gästlistan att bli offentlig.

Att inte lika många kommer att bjudas in i år, är för att alla ska kunna rymmas under tält ifall det blir dåligt väder, säger länsstyrelsens informationsansvarige Lars Bäckman.