BRO

Biogasanläggning överklagas av granne

Flytta den planerade biogasanläggningen i Bro närmare Arlas mejeri. Det föreslår en av de som nu överklagar regionens och länsstyrelsens ja till bygget.

Både byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och räddningstjänsten sa efter en rekordsnabb hantering ja till anläggningen på Jörgen Samuelssons gård i Bro.

Och länsstyrelsens miljöprövningsdelegation gav också sitt godkännande några dagar senare.

Men två av grannarna och förvånande nog, även Brogas själv, överklagar nu beslutet.

Den ene av grannarna ifrågasätter hur informationen till de boende gått till. Dessutom tycker hon att länsstyrelsen inte brytt sig om de alternativ till placering av anläggningen som finns. 

Framförallt en lokalisering cirka en kilometer från Arlas mejeri. Eftersom gasen i första hand ska levereras i en ledning till mejeriet där, är den platsen bättre.

Lukt, buller och ljud från transporter stör mindre och dessutom ägs ju marken där av regionen, skriver grannen och vill att tillståndet rivs upp och ändras.

Andra grannar oroas också över lukt och buller, men också för att en värdefull sumpskog i närheten ska bli förstörd.

Men även Brogas har överklagat till mark och miljödomstolen. Företaget vill ha mindre ändringar i tillståndet som till exempel att biogasanläggningen ska vara klar inom fem år, inte tre som står idag.